Lisa Fusco Tintoria Show Bis...

LISA FUSCO - CAMPANELLE.wmv

Lisa Fusco canta "Tu Tu Chiama"...

Isola dei Famosi Lisa Fusco...

Lisa Fusco canta "Che m'importa...

Lisa Fusco Tintoria Show Mambo...

Lisa Fusco Pirati Ultima spiaggia...

Lisa Fusco Sexy Baciami Tintoria...

Lisa Fusco ospite a "Facce...

A ME PIACE MANGIARE "LISA FUSCO"...

Lisa Fusco Subrettina e Mario...

Lisa Fusco ospite speciale...